LAADUKAS PALVELULINJA
HYVÄKSYTTY MEEDIO

Uskollisuus ja rehellisyys - Soita meille

0700-80000

  2,95 €/min + pvm  
Soita 0700-80000 saadaksesi ennustuksen ja avunantoa. Kuuntelemalla valikkoa pääset keskustelemaan haluamasi auttajan kanssa. Paina 1, mikäli haluat kohtalon ohjaavan sinut auttajalle. Paina 2 kuullaksesi esittelyt ja valitaksesi sen jälkeen kenen kanssa haluat keskustella. Paina 3, mikäli jo tiedät kenen kanssa haluat keskustella. Puhelun hinta on 2,95 €/min + pvm
 
Sanasto

Sanasto

Mitä eroa on näkijällä ja ennustajalla? Miten enkelikortit eroavat Tarot-korteista? Vastaukset näihin ja muihin kysymyksiin näet alla.


Astrologia
Astrologia on yksi vanhimmista ammattitaidoista. Sana astrologia tulee kreikan kielestä, jossa ”astron” tarkoittaa tähteä ja ”logos” tarkoittaa systemaattista ajatusta. Astrologiassa tutkitaan henkilön syntymäai-kaa - astrologi tutkii sitä, missä tähtimerkissä ja missä huoneessa kuu sijaitsee ihmisen syntyessä. Astrologi katsoo myös missä Medium Coeli eli Keskitaivas, Askendentti, Saturnus, Jupiter, Mars, Venus, Merkurius ja Aurinko sijaitsevat henkilön syntymähetkellä. Astrologi tutkii näiden lisäksi taivaankappaleiden rata-sijainteja. Astrologiaa käytetään usein, kun halutaan löytää ihanteellisin ajankohta erilaisille toiminnoille. Astrologimme ja ennustajamme voivat auttaa sinua, jos haluat tietää mitä tulevaisuudella on sinulle tarjo-ta. He voivat myös auttaa silloin kun haluat tietää enemmän tähtimerkistäsi.

Automaattikirjoitus
Automaattinen kirjoitus on yksi kanavoinnin muoto. Meedio, näkijä tai selvänäkijä, joka harjoittaa auto-maattikirjoitusta, ottaa vastaan viestejä henkisestä maailmasta. Näkijä välittää viestin sille, joka on valin-nut Online-ennustuksen. Tämä tapahtuu siten, että ennustaja vaipuu transsiin ja antaa hengen ”tulla si-sään” omaan kehoonsa ja kirjoittaa sitten viestin kynällä paperille.

Loitsu
Loitsu on haaste hengille tai energioille, joista ennustajasi saa tukea avustaessaan sinua erikoisessa ta-pauksessa. Loitsuja käytetään shamanismissa. Ne auttavat sinua, kun valitset ennustuksen turvautumalla ja pyytämällä apua neljästä erilaisesta energioiden elementistä. Nämä neljä elementtiä ovat vesi, ilma, tuli ja maa. Yksi loitsu voi myös suuntautua jumalille, jumalattarille tai muille auttajille. Mikäli sinulla on jotakin erityistä, jota haluat saavuttaa elämässäsi, voivat ennustajamme kutsua avuksi oikeat energiat juuri sinulle.

Kadonnut
Meediot ja näkijät voivat myös olla erikoistuneita löytämään kadonneita esineitä. On myös ennustajia, jotka voivat antaa erityisapua kadonneiden eläinten löytämisessä.

Eläinkommunikointi
Eläinkommunikointi tarkoittaa sitä, että näkevä henkilö tai näkijä kanavoi eläimen energiaa. He voivat saa-da telepaattisen yhteyden eläinten kanssa. Meillä on useita ennustajia, jotka ovat taitavia puhumaan eläinten kanssa.

Unien tulkinta
Unien tulkinta on erittäin tavallinen tarkastelutyökalu. Unien tulkinnassa näkijä tai meedio tarkastelee unien merkityksiä. Unet voivat olla tärkeä työkalu tilanteissa, joissa ennustetaan jonkin henkilön tulevai-suutta. Unien symbolinen kieli voi näyttää ennustajalle, mitä on jo tapahtunut ja mitä voi tapahtua tule-vaisuudessa. Meidän linjoillamme saat apua uniesi tulkintaan usealta eri ennustajalta tai meediolta.

Energiahoito
Energiahoitajalla on kyky saada aikaan tasapaino jollekin, jonka keho tai sielu on epätasapainossa. Ener-giahoitoa käytetään usein yhdessä ennustamisen kanssa luomaan harmoniaa tai rentoutumista ja anta-maan energiaa. On olemassa useita erilaisia energiahoitokeinoja. Kaukohoito, tai tavallisemmin etähoito, on energiahoitoa, jota tehdään etänä, esimerkiksi puhelimitse. Tällä ennustuslinjalla on useita ennustajia, joilla on tämä taito.

Kodinpuhdistus
Henget voi vierailla taloissa, kodeissa ja eri tiloissa. Henget huomataan useimmiten epäluonnollisista ää-nistä, tai tavaroiden vaihtaessa paikkaa. Ne voivat myös tuntua tuulahduksina, vaikka kaikki ikkunat ja ovet ovat suljettuina, sekä selittämättöminä varjoina. Henget haluavat usein tulla huomatuiksi. Moni luu-lee, että henkiä on sen takia, että niillä on jäänyt jotakin keskeneräiseksi maan päällä. Näkijä tai meedio tekee kodinpuhdistuksen poistaakseen levottomuuden paikoista, joissa kummittelee. Ennustaja käyttää usein erilaisia rituaaleja. Kun kodinpuhdistus on tehty, voit tuntea kuinka paikka tuntuu rauhalliselta.

Noita
Noita on henkilö, joka yhdistää eri taitoja, työkaluja ja ohjeita auttaakseen muita. Noidat elävät usein filo-sofian mukaan periaattella ”tee mitä haluat, niin kauan kun et satuta ketään”. Osa noidista kuuluu Wicca-uskontoon, jonka sanotaan keskittyvän pääosin luontoon ja rituaaleihin. Modernit Wiccaa harjoittavat noidat arvostavat kaikkea elämässä ja luonnossa. Monet meidän ennustajistamme ovat noitia, ja he ovat täällä ennustaakseen ja auttaakseen sinua tavalla, jonka vain noita osaa.

Intuitio
Näkijä tai ennustaja työskentelee usein osittain intuitiollaan. Intuitio on tunne tai empaattinen kyky, jota näkijä käyttää asettuakseen toisen henkilön asemaan. Tämän avulla ennustaja pystyy ymmärtämään, miten jokin tilanne tulee kehittymään. Meedio, ennustaja tai muuten todella intuitiivinen henkilö saa tuntemuksia ja toimii niiden mukaan. Intuitio toimii, kun on täydellisessä kosketuksessa sisäisen itsensä kanssa. On olemassa myös ennustajia, jotka työskentelevät ainoastaan vahvalla intuitiollaan. Meillä on ennustajia, joilla on vahva intuitio ja jotka voivat tuntea miten jokin ongelma tai tilanne tulee kehitty-mään. He antavat neuvoja siihen, mitä sinun täytyy tehdä muokataksesi elämäsi juuri sellaiseksi kuin sen haluat.

Kanavointi
Monet ihmiset luulevat, että vain meediot osaavat kanavoida. Totuus on, että monet näkijät ja ennustajat käyttävät kanavointia. Kun näkijä tai ennustaja käyttää kanavointia tarkoittaa se sitä, että he saavat vies-tejä toisesta ulottuvuudesta, henkimaailmasta. Viestit tulevat enkeleiltä tai muilta auttajilta. Kun meedio kanavoi, saa hän usein viestejä sieluilta tai edesmenneiltä henkilöiltä. Tulet huomaamaan, että viestejä voi tulla joltakin, josta et edes ole odottanut kuulevasi.

Meedio
Meedio ottaa yhteyttä henkilöihin tai eläimiin, jotka ovat siirtyneet toiselle puolelle. Meedio toimii kana-vana molempiin suuntiin. He voivat siis lähettää viestejä molempiin suuntiin saadakseen ennustuksen. Meillä on useita ennustajia, jotka ovat meedioita.

Heiluri
Heiluri on ainutlaatuinen työkalu jota käytetään usein ennustamisessa, jossa halutaan suoraan vastaus menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Heiluri on usein luusta, kristallista, puusta tai metallis-ta valmistettu esine, joka roikkuu langassa. Kun heiluria käytetään ennustuksessa, asettaa ennustajasi kyllä- tai ei-kysymyksiä heilurille. Heiluri vastaa liikkumalla eri suuntiin kyllä-vastauksessa ja ei-vastauksessa. Monen mielestä heiluri on jatkoa intuitiolle. Tämän teorian mukaan voidaan sanoa, että heiluri todentaa sen, mitä ennustaja jo tuntee intuitiollaan.

Reiki
Reiki tulee Japanista ja perustuu ajatukseen, että kaikilla ihmisillä on energia nimeltä elämänvoima. Jos tämä voima on matala, olemme vastaanottavaisempia stressille ja sairauksille. Elämänvoiman ollessa kor-kea tunnemme itsemme terveiksi ja iloisiksi. Reiki on yksi hoitomuoto, mutta se voi myös antaa syvären-toutuksen, joka lisää henkilön itsetuntoa ja vähentää stressiä. Reikiä voidaan käyttää eri tasoilla, sekä henkisellä että sielullisella planeetalla. Tällä Tarot-linjalla meillä on suuri valikoima ennustajia, jotka harjoit-tavat Reikiä.

Riimut
Riimut ovat kokoelma kirjainmerkeistä, jotka syntyivät noin 2000 vuotta sitten. Riimuja voidaan käyttää ennustuksiin ja loitsuihin. Riimut ovat symboleja, joita on kaiverrettu kiviin tai puihin ja jotka toimivat tär-keänä työkaluna ennustajalle. Riimuja kannetaan usein amulettina. Jokainen riimu on yhdistetty pohjoi-sen mytologian jumaliin, minkä takia riimuja on ennen koverrettu kulkuneuvoihin tuottamaan onnea. Yksi hyvä etu riimuilla ennustamisessa on, että niistä saa oikeita ja suoria vastauksia. Ennustaja voi riimujen avulla nähdä piilotettuja totuuksia tilanteissa, ja näin ollen saada tietoa siitä, mitä valintoja sinä voit ja mitä sinun pitää tehdä elämässäsi.

Shamaani
Shamaani-sana tulee siperiankielisestä sanasta evenki: ”se joka tietää”. Shamaanit työskentelevät luon-non ihmeillä ja he ovat sitä mieltä, että luonnossa kaikella on sielu. Shamaani saa henkisen tien ohjausta luonnon suojelushengiltä, jotka usein näyttäytyvät voimaeläiminä. Voimaeläimen, rumpujen ja laulun avulla voi shamaani vaipua transsiin ja siirtyä itse, sekä siirtää muita, henkimaailmaan. Henkimaailmassa shamaani voi saada viestejä, jotka kertovat syyn johonkin tilanteeseen. Shamaaneilla on paljon yhteistä noitien kanssa, koska molempien keskipisteinä ovat luonto ja maagiset rituaalit.

Pelikortit
Korteista lukemiseksi kutsutaan sitä, kun ennustetaan pelikorteilla. Tarot-kortit ovat tavallisimmat kortit, joita käytetään ennustamisessa. Monet ennustajat suosivat silti tavallisia pelikortteja, ja pitävät niitä pa-rempana tapana ennustaa. On olemassa monta eri tapaa ennustaa korteilla. Yksi tavallisimmista tavoista on asettaa niin kutsutut tähdet, kuten esimerkiksi kelttiläinen risti.

Henkisyys
Henkisten henkilöiden sanotaan olevan yhteydessä Universumiin. Henkinen henkilö on intuitiivinen ja lähikontaktissa henkisen itsensä kanssa. Henkisyys on käsite, joka usein ilmaisee enemmän henkisen elämän todellisia muotoja. Povaaja, meedio, ennustaja tai näkijä voivat kaikki olla henkisiä.

Ennustaja
Ennustaja on henkilö, joka työskentelee eri työkaluilla näyttääkseen merkkejä siitä, mitä on tapahtunut tai mitä tulee tapahtumaan tietyn henkilön elämässä. Ennustajat näkevät menneen ajan, nykyajan ja tu-levaisuuden. Kun pyydät ennustajalta ”ennusta tulevaisuuttani”, tekee hän sen esittämiesi kysymysten avulla. Käyttämällä omia työkalujaan osaa ennustaja antaa sinulle selkeitä vastauksia kysymyksiisi. Tavalli-simmat ennustajan työkalut ovat Tarot-kortit, enkelikortit, heilurit, teelehdet ja kristallit.

Ennustus
Sinun ei tarvitse koskaan tuntea, että jokin kysymyksesi on tyhmä soittaessasi jollekin ennustajallemme. Todennäköisesti et edes ole ensimmäinen, joka esittää juuri kyseisen kysymyksen. Älä koskaan pelkää esittää niitä kysymyksiä, joita sinulla on. Elämällä on tapana tehdä kuperkeikkoja, ja voi olla antoisaa kes-kustella jonkun kanssa siitä, mitä on tapahtumassa. Meidän näkijämme ja ennustajamme voivat ymmär-tää mitä tapahtuu, mitä on tapahtunut ja mitä tulee tapahtumaan.

Näkijä
Sanaa näkijä käytetään kansainvälisesti erilaisiin paranormaaleihin kykyihin kytkettynä. Henkilö, joka on näkijä, omaa kyvyn nähdä kuvina mitä on tapahtunut ja mitä tulee tapahtumaan. Näkijän taito on usein syntyperäistä, mutta monet näkijän kyvyt omaavat henkilöt eivät saa yhteyttä ennen kuin vasta elämänsä myöhemmässä vaiheessa. Näkijänä toimiva henkilö vaipuu jonkinlaiseen tajuttomuuden tilaan, ja tuntee usein ajan ja paikan katoavan.

Tarot
Tarot on lähtöisin Italiasta, ja on ollut käytössä ennustustyökaluna yli 300 vuotta. Tänä päivänä se on hyvin suosittu työkalu ennustuksia tehdessä. Tyypillinen Tarot-korttipakka on Iso Arkanan ja Pieni Arkanan yh-distelmä, joka sisältää yhteensä 78 korttia. Kun ennustaja tekee sinulle ennustuksen, voit saada vastauk-sen kysymyksiisi koskien menneisyyttä, tätä hetkeä ja tulevaisuutta. Tarot-tulkinnan avulla voit myös saa-da joltakin ennustajaltamme neuvoja ja henkisen tien ohjausta, kun sinulla on hankaluuksia elämässäsi.

Edelliset elämät
Kaikki ovat varmasti kokeneet deja vu -tunteen, joka on usein kokemus edellisestä elämästä. Ajatus siitä, että henkemme ja sielumme syntyvät uudestaan kuolemamme jälkeen, on pyörinyt ihmisten mielessä jo yli 3000 vuotta. Monet meediot uskovat, että nykyinen tunneperäinen, fyysinen, älyllinen ja psykologinen naamiomme antaa johtolankoja siitä, mitä me olimme edellisissä elämissämme. Deja vu -tunne voi olla siitä todiste. Meedion mukaan jokin ihmeellinen fobia, syntymämerkki tai huono tapa voi paljastaa, millai-selta aikaisempi elämäsi näytti. Meillä on useita meedioita ja ennustajia, jotka henkisen tien ohjauksen kautta voivat auttaa sinua löytämään edellisiä elämiäsi. Toinen tavallinen tapa saada tietoa on hypnoo-si.Tieto entisestä elämästäsi on juuri se tieto, joka auttaa sinua ymmärtämään miksi reagoit määrätyissä tilanteissa määrätyillä tavoilla. Se voi myös selittää, miksi hakeudut tietynlaisten ihmisten joukkoon ja määrättyihin paikkoihin. Taitavat meediomme antavat sinulle tämän alueen henkistä neuvonantoa. En-nustajasi voi myös antaa sinulle kiinnostavaa ja jännittävää tietoa sinusta itsestäsi.

Valkoinen magia
Perinteisesti valkoinen magia tarkoittaa sitä, että henkilöillä on maagisia kykyjä, jotka voivat vaikuttaa fyy-siseen maailmaan. Valkoista magiaa suoritetaan ottamalla yhteyttä yliluonnollisiin voimiin, jotta saadaan aikaan jotakin hyvää ja positiivista. Modernien maagikoiden mukaan valkoinen magia käsittää eniten sitä, että ajatuksen voimalla saadaan aikaan jotakin positiivista. Meidän ennustajamme, joilla on kokemusta valkoisesta magiasta, voivat auttaa sinua saavuttamaan positiivisia asioita ja muuttamaan elämääsi pa-remmaksi.

Enkelikortit
Enkelikortit pursuavat positiivista energiaa. Nämä kortit muistuttavat jumalatarkortteja, mutta niissä on kuitenkin eroja. Enkelikorteissa on erilaisia enkeleitä ja heidän viestejään, kun taas jumalatarkorteissa on erilaisia jumalia ja heidän viestejään. Ennustus enkelikorteilla tarkoittaa sitä, että pyydät enkeleiltä apua näkemään menneen ajan, nykyisen ajan ja tulevan ajan, sekä neuvoa ja ohjausta. Jokaisessa enkelikortis-sa on viesti ennustettavalle, ja sitä voi käyttää todisteena tai ajatuksena. Ennustuslinjallamme on monia henkisiä meedioita, ennustajia ja näkijöitä, jotka osaavat tehdä tulkintoja enkelikorteista. Ne taidot, jotka ennustajillamme on eri korteista, Tarot-ohjeista ja Tarot-korttien merkityksistä, ovat erittäin vakuuttavia. Voit saada näiden osaavien näkijöiden avulla henkisen tien ohjausta, joka todella auttaa.

Enkelin kuiskaukset
Silloin, kun meedio tai näkevä henkilö ottaa vastaan viestin enkeliltä, kutsutaan sitä enkelin kuiskaukseksi. Enkelit voivat myös välittää energiaa, lohtua, apua ja voimaa. Enkelin kuiskaukset voidaan nähdä jonkinlai-sena kanavointina, joka tapahtuu ennustuksen aikana. Eri enkeleillä on erilaiset voimat, mikä tarkoittaa, että eri enkelit välittävät erilaisia viestejä ja erilaista tietoa. Monet ennustajistamme käyttävät ennustaes-saan enkelin kuiskauksia.

Tykkää meistä Facebookissa pysyäksesi ajan tasalla tiimimme uutisista ja tarjouksista!

 
 

Puhelu palvelunumeroomme 0700-80000 maksaa 2,95 €/min + pvm. Maksat puhelinlaskussasi

Vastaanota viestejä ilmaisista minuuteista!
Virheellinen puhelinnumero
Virheellinen sähköpostiosoite
 

 
Soita nyt painamalla tästä!0700-800002,95 €/min + pvm
Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Hyväksyäksesi evästeet klikkaa nappia. Lue lisää
Hyväksy